Giỏ hàng

QUYỀN RIÊNG TƯ


Không gian thông minh tôn trọng quyền riêng tư của những người truy cập trực tuyến và chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập từ quý vị. Toàn công ty chúng tôi đã thông qua chính sách về Quyền Riêng Tư Trực Tuyến để hướng dẫn cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin mà quý vị đã cung cấp trên trang web của chúng tôi. Xin quý vị lưu ý là chính sách này chỉ được áp dụng cho trang web https://khonggianphoithongminh.com/ mà thôi và không áp dụng cho các trang web được các công ty hay tổ chức khác duy trì mà chúng tôi có liên hệ.

Nếu quý vị có câu hỏi hay quan tâm với tuyên bố ở trên, xin quý vị liên hệ trước với Ban Không gian thông minh qua địa chỉ email có trên trang web này.
THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Mục đích chính của chúng tôi trong việc thu thập các thông tin có thể nhận dạng cá nhân (Personally identifiable information – PII) là để cung cấp cho quý vị những sản phẩm và dịch vụ có trên trang web của chúng tôi, gồm có, nhưng không giới hạn, các dịch vụ của chúng tôi, ở trao đổi thông tin với quý vị, và quản trị tài khoản người dùng đăng kí của quý vị nếu quý vị có tài khoản.

Thông tin Thu thập lúc Điền đơn: Các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập trong những trường hợp này có thể gồm có địa chỉ IP, và nếu được cung cấp, tên địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác mà quý vị quyết định cung cấp.

Sử dụng Thông tin Liên hệ: Thêm vào đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của quý vị để tiếp thị với quý vị và cung cấp cho quý vị những thông tin về sản phẩm và dịch vụ, gồm những dịch vụ, nhưng không giới hạn, do chúng tôi cung cấp. Nếu quý vị quyết định bất kì lúc nào quý vị không muốn nhận thông tin từ chúng tôi, xin quý vị làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong bất kỳ trao đổi thông tin nào.
Thêm vào, chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị qua những hình thức sau:

  • Để cá nhân hóa trải nghiệm của người sử dụng và cho phép chúng tôi chào hàng nội dung và sản phẩm mà quý vị quan tâm nhất.
  • Để cải thiện trang web nhằm phục vụ quý vị tốt hơn.
  • Cho phép chúng tôi phục vụ quý khách tốt hơn khi phản hồi những yêu cầu phục vụ của quý khách.
  • Và thỉnh thoảng gửi email tới quý khách liên quan đến đơn đặt hàng hoặc các sản phẩm và dịch vụ.

Cookie và Những Kỹ Thuật Khác

Cookie: Chúng tôi sử dụng cookie và những kỹ thuật khác nhằm thu thập thụ động các thông tin về đối tượng khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm của quý vị trên trang web của chúng tôi, để giám sát quảng cáo cũng như những hoạt động khác. Cookie là những tệp tin nhỏ được tải xuống máy vi tính của quý vị để theo dõi hoạt động trong các trang web. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với thông tin cá nhân. Thêm vào đó, chúng tôi có thể dùng cookie để đưa ra nội dung phù hợp với sở thích của quý vị và giám sát việc sử dụng trang web. Hầu hết các trình duyệt được cài đặt tự động chấp nhận cookie mỗi khi quý vị truy cập một trang web. Quý vị có thể vô hiệu hóa hoặc cài đặt để trình duyệt báo cho quý vị khi cookie được tải xuống. Tuy nhiên một số phần trong trang web của chúng tôi có thể sẽ không hoạt động đúng nếu quý vị làm như vậy. Xin lưu ý chính sách quyền riêng tư cá nhân chỉ bao hàm việc sử dụng cookie của Không gian thông minh và không bao hàm việc sử dụng cookie của bất kì nhà quảng cáo nào.

Google cookie

Google Cookies: Không gian thông minh sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng trang web này. Google Analytics tạo thông tin thống kê và những loại thông tin khác về sử dụng trang web bằng cách dùng cookie được chứa trên máy vi tính của người sử dụng. Thông tin được tạo ra và liên quan đến trang web của chúng tôi sẽ được dùng để lập báo cáo việc sử dụng trang web. Google sẽ lưu trữ và dùng thông tin này. Xin tham khảo chính sách quyền riêng tư của Google để biết thêm. Để xác định sở thích của quý vị, Google sẽ dùng cookie để theo dõi hoạt động của quý vị trên trang web. Quý vị có thể xem, xóa hay thêm phân loại sở thích nằm trong duyệt trình của mình bằng cách dùng Google’s Ads Preference Manager. Quý vị có thể chọn “không tham gia” cookie đối tác mạng Adsense tại: http://www.google.com/privacy_ads.html. Tuy nhiên, phương thức “không tham gia” này sử dụng cookie, và nếu quí vị xóa các cookie khỏi trình duyệt thì việc “không tham gia” này sẽ không còn hữu hiệu. Để chắc chắn “không tham gia” được duy trì đối với mỗi trình duyệt, quý vị có thể dùng plug-in cho trình duyệt của Google tại : http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Bảo mật

Bảo mật: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của quý vị. Để ngăn ngừa tiếp cận hay tiết lộ thông tin không được phép, chúng tôi đã thiết lập những quy trình quản lý, điện tử và hữu hình thích hợp để bảo vệ và bảo mật những thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.